De Tweede Kamer riep dinsdag 2 april met een motie de regering op samen met regionale overheden en vervoerders een bruikbare OV-chipkaart voor blinde en slechtziende reizigers te maken. Dat is het resultaat van de lobby van de Oogvereniging, gesteund door diverse individuele mensen. 

Moties van Groen Links en SP, over voorlopige herinvoering van het sinds 1 januari 2013 afgeschafte ‘Vizirisabonnement’ in stads- en streekvervoer, haalden het niet.

De Kamer wil voor het stads- en streekvervoer aanhaken bij OV-chip Plus. Dit treinproduct is in ontwikkeling voor het spoor en ging 21 maart van start. Alle treinvervoerders werken eraan mee. Mensen die in het bezit zijn van een begeleiderskaart (B) kunnen hiermee een treinrit tot vijf minuten voor vertrek telefonisch melden. In- en uitchecken hoeft niet meer. Aan meldingen doen via internet (vergroot de bruikbaarheid voor bijvoorbeeld doofblinden) wordt nog gewerkt.

Persbericht: Kamerbrede steun voor OV-chipkaart blinden en slechtzienden, april 2013