De NS streeft naar openbaar vervoer waarin ook mensen met een beperking zich zoveel mogelijk zelfstandig kunnen bewegen. Via een onderzoek willen we achterhalen in hoeverre mensen met een beperking gebruik maken van de trein, hoe zij de dienstverlening van NS ervaren, welke hindernissen zij ondervinden en op welke punten het gewoon goed gaat.

Lees verder via onderstaande link.

De trein toegankelijk? Vul de vragenlijst in, april 2013