De omgeving van Sophia Revalidatie krijgt veel groen, water en de uitstraling van een resort. Nu het nieuwe gebouw van Sophia Revalidatie in gebruik is, wordt ook het omliggende terrein onder handen genomen.

Bureau B+B stedenbouw en landschapsarchitectuur stond voor de uitdaging om parkeerruimte en de verschillende tuinen samen te laten komen in een helder ontwerp. Het terrein moet zorgen voor een ontspannen sfeer waarbij aan de noordzijde ruimte is voor de entrees en het parkeren. Aan de zuidzijde ligt de tuin die gebruikt wordt in het revalidatieproces. Ook een aangepast schoolplein en speeltuin voor de aangrenzende school De Witte Vogel krijgen een plek in de tuin. Het plein heeft een uitgesproken publiek karakter.

Het terrein vormt één van de eilanden in de groenstructuur van Den Haag Zuid-West. Er zijn fiets- en voetpaden die ook door de omliggende wijken gebruikt worden. De nieuwe watergang vormt een natuurlijke scheiding tussen openbaar en privé waardoor een intieme tuinzijde ontstaat.Voor de aanleg van het gehele terrein van Sophia Revalidatie is een jaar uitgetrokken.

sophiarevalidatie

Artist Impression: Bureau B+B