Patiënten met een groot herseninfarct herstellen beter en sneller wanneer je het afgesloten bloedvat snel openmaakt met een katheter. Ze hebben dan minder hersenschade, minder neurologische klachten en functioneren beter in het dagelijks leven. Dat blijkt uit onderzoek van Nederlandse neurologen, radiologen en neurochirurgen. Onderzoeksdeelnemer MC Haaglanden past deze behandeling al langer toe. Een deel van de patiënten in de studie werd hier behandeld.

Een herseninfarct heeft vaak ernstige gevolgen, zoals spraakstoornissen en verlamming. Zonder acute behandeling raakt meer dan de helft van de patiënten zwaar gehandicapt. Tot nu toe krijgt iemand met een infarct meestal via de arm een middel ingespoten dat stolsels oplost. Omdat dit slechts bij een op de tien patiënten kan, hebben onderzoekers een nieuwe en betere manier onderzocht om het geblokkeerde bloedvat te openen.

Bij de nieuwe methode wordt via een prik in de lies een dunne katheter in een bloedvat gebracht. Deze katheter wordt opgeschoven tot in de afgesloten slagader in de hersenen. Vervolgens wordt het stolsel via de katheter verwijderd.

Aan het onderzoek deden in totaal 500 patiënten mee. Het onderzoek, waaraan 19 ziekenhuizen deelnamen, werd gecoördineerd door het Erasmus MC, AMC en Maastricht UMC+ en grotendeels gefinancierd door de Hartstichting. De bevindingen zijn gepubliceerd in het New England Journal of Medicine.