brainawareness

 

 

Tijdens de jaarlijkse Brain Awareness Week wordt aandacht gegeven aan de hersenen. Hoe werken zij? Hoe worden ze ziek? Ook in Den Haag wordt er tijdens twee symposia op de Haagse Hogeschool aandacht gevestigd op het brein.

 

 

 

Bewegen, ja natuurlijk!
Op 3 maart staat bewegen en sport voor mensen met een fysieke beperking of chronische aandoening centraal. Tijdens dit symposium onderbouwen Eric Scherder (hoogleraar klinische neuropsychologie VU Amsterdam en auteur van 'Laat je hersenen niet zitten') en Thea Vliet Vlieland (bijzonder hoogleraar Doelmatigheid van Revalidatieprocessen LUMC) het belang van bewegen. En dan juist na hersenletsel. De deelnemers kunnen in de middag diverse workshops volgen over dit thema.

Locatie: De Haagse Hogeschool, Johanna Westerdijkplein 75 (ochtend), Sophia Revalidatie, Vrederustlaan 180 (middag).

Klik hier voor meer informatie over 'Bewegen, ja natuurlijk!'

Een stille epidemie? Traumatisch hersenletsel bij kinderen en jongeren
Op 11 maart spreken diverse professionals over de impact van traumatisch hersenletsel (THL). Traumatisch hersenletsel is een vorm van niet-aangeboren hersenletsel wat is ontstaan door bijvoorbeeld een hersenschudding of hersenkneuzing. Er wordt ingegaan op het leren en mogelijke gedragsproblemen bij kinderen met THL. Daarnaast worden er handvaten voor ouders aangereikt.

Locatie: De Haagse Hogeschool, Johanna Westerdijkplein 75.

Kosten: 35 euro per deelnemer per symposium. (Kosteloos voor studenten HHS).

Klik hier voor meer informatie over 'Een stille epidemie'