“Mensen worden zelfredzamer, blijven langer thuis wonen en doen een groter beroep op voorzieningen”, concludeert Stef Beun, wijkmanager van Servicepunt XL Mariahoeve en VOOR WELZIJN, over de veranderingen in zorg en welzijn. Den Haag heeft speciale ‘Servicepunten’ waar iedere Hagenaar zonder afspraak terecht kan met vragen over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet en de Jeugdwet en over de manier van het aanvragen van voorzieningen. Bij een Servicepunt XL zijn er dagelijks diverse cliëntondersteuners aanwezig voor hulp.

Verbindende vraagbaak
Stef Beun legt graag uit wat een Servicepunt kan betekenen voor Hagenaars met een vraag. De buurtcentra zijn inmiddels omgetoverd van plekken met een biljart voor ouderen tot kenniscentra voor jong en oud waar men zowel voor vragen, activiteiten als voor sociale ontmoeting terecht kan. De vragen kunnen over van alles gaan; de financiële situatie, gezondheid, eenzaamheid en voorzieningen. Stef Beun: “Wij stimuleren mensen dat zij gebruik maken van hun eigen kracht zodat zij het een volgende keer zelf kunnen. Je komt naar een Servicepunt omdat je er zelf beter van wordt en dan werk je samen aan een oplossing.” Een Servicepunt biedt faciliteiten als computers en verbindt hulpverleners met burgers. Daarnaast geeft een Servicepunt een leidraad om zelfredzaam te blijven en stimuleert daarmee om zelfstandiger te worden.

Bezoeker op de eerste plaats
Iedereen is van harte welkom op een Servicepunt. Ruim 90% van de vragen wordt beantwoord of doorgestuurd naar een contactpersoon uit het netwerk die iemand verder kan helpen. Een Servicepunt is actief op de gebieden ‘werk, zorg en welzijn’. “De bezoeker staat bij ons op de eerste plaats. Steeds meer organisaties sluiten zich aan bij de Servicepunten en dat vergroot de aanwezige kennis”, aldus Stef Beun.

Wmo en Wajong
Bij de Servicepunten komen steeds meer vragen over de Wmo binnen. ‘Wajongeren’ stellen hun vraag nog veel op straat, maar ook zij zijn van harte welkom en komen steeds vaker binnen via jongerenwerkers.
Bij het Servicepunt in Mariahoeve zijn onder andere consulenten van MEE, MSS Steunpunt en de wijkagenten aanwezig. Stef Beun is trots op zijn integrale team en hun ondersteuners. Ook laat hij de kantine zien waar mensen met een beperking vanuit Middin werken. Als afsluiter wil hij graag nog iets kwijt: “Ik geef mensen met een beperking graag de volgende boodschap: Doe vooral gewoon mee, doe waar je goed in bent en stel gewoon je vraag.”

Voorall, voor Hagenaars met een beperking, vindt de Servicepunten van belang voor laagdrempelige en snelle toegang tot voorzieningen en raadt burgers aan er vooral tijdig naar toe te gaan met al hun vragen.

Meer informatie:
www.voorall.nl/veranderingen-in-de-zorg-2015
www.denhaag.nl/servicepuntsociaal