Op 26 januari 2016 houdt de Oogvereniging van 15.00 tot 16.00 uur een inloopspreekuur bij Evita Lokaal in Benoordenhout. Wijkbewoners met een vraag over slechtziendheid of blindheid kunnen hier vrijblijvend en kosteloos terecht. Drijvende kracht achter dit initiatief is Theo Baijer, zelf ook visueel beperkt én inwoner van Benoordenhout.

Gedurende een aantal jaar organiseerde de Oogverenging dit spreekuur in het Bronovo Ziekenhuis. Toen dit niet meer mogelijk was, ontstond tijdens een bijeenkomst van het Platform Ouderen Benoordenhout het idee voor de nieuwe locatie. Theo Baijer neemt namens de Oogvereniging deel aan dit platform. Ook Evita (Thuis)zorg is vertegenwoordigd. Evita Lokaal is een plek in de wijk waar mensen samenkomen voor een kop koffie, activiteiten en informatie. Een inloopspreekuur voor mensen met een visuele beperking en hun naasten sluit hier goed bij aan. In Benoordenhout wonen relatief veel oude mensen. Het zicht van ouderen gaat dikwijls achteruit. Het is prettig als deze mensen laagdrempelig en in de buurt terecht kunnen met hun vragen. Theo Baijer biedt graag een luisterend oor en kan informatie geven over sociale voorzieningen, hulpmiddelen, werk en scholing, vrijetijdsbesteding, vervoer en belangenorganisaties. Bij specifieke medische vragen verwijst hij door naar de oogarts of het oogziekenhuis.

Theo Baijer is slechtziend geboren. Al 53 jaar is hij betrokken bij de Oogverenging en haar voorgangers. Uit ervaring weet hij hoe je kunt omgaan met een visuele beperking: “Mobiliteit en toegankelijkheid zijn voor visueel beperkten het grootste probleem. Niet alleen de toegankelijkheid van openbare ruimte en gebouwen is van belang, ook de toegankelijkheid van informatie en activiteiten.” In Benoordenhout kan bijvoorbeeld aan de publieke ruimte nog wel het één en ander worden verbeterd voor slechtzienden. Te vaak staan er fietsen midden op de stoep. “Vooral die bakfietsen! Je botst er tegenop, of je kleren blijven eraan hangen.” Theo Baijer sprak laatst een medewijkbewoner van 90 die slecht zag en ervoor koos zich dan maar over de straat van A naar B te verplaatsen. “Als u dat maar niet doet op de Van Alkemadelaan!”, riep hij toen uit. Ook aan de verlichting van straten, openbare gebouwen en in het openbaar vervoer kan veel worden verbeterd. De juiste verlichting betekent voor visueel beperkten een wereld van verschil, dat geldt ook in de thuissituatie.

Het inloopspreekuur is er in de eerste plaats voor individuele vragen van mensen met een visuele beperking en hun naasten. Daarnaast kan het ook gebruikt worden om collectieve verbeterpunten voor Benoordenhout te verzamelen. De Oogvereniging kan deze punten aankaarten bij de Gemeente en bij betrokken organisaties. Of er kan voorlichting worden gegeven op scholen over het leven met een visuele beperking en hoe je kunt zorgen dat de stoep toegankelijk is. Door op het inloopspreekuur uw verhaal te komen doen, kunt u dus niet alleen uzelf maar ook anderen helpen! Uiteraard is uw privacy daarbij gewaarborgd. Jong en oud zijn van harte welkom, alleen of met een familielid of zorgverlener. Evita Lokaal is gevestigd op de Van Alkemadelaan 309a. Graag tot ziens op 26 januari!

Auteur: Lisa Koolhoven Verhalenpodium, in opdracht van Voorall