Foto uitgangspunten VN-verdrag

De gemeente Den Haag gaat mensen met een beperking helpen om hun leven zelf vorm te geven, net als ieder ander. Daarvoor zijn extra inspanningen nodig op het gebied van onder meer toegankelijkheid, sport, cultuur, werk en onderwijs. Het beleid voor de periode 2016-2019 sluit daarmee aan op het VN-verdrag voor mensen met een beperking. 

De Verenigde Naties hebben op 13 december 2006 een verdrag vastgesteld voor de rechten van mensen met een beperking. Hierin is afgesproken dat mensen met een beperking net als iedereen recht hebben op een goed leven en dat zij gewoon moeten kunnen meedoen. Wereldwijd hebben 158 landen waaronder Nederland het verdrag ondertekend. Onlangs sprak de Tweede Kamer steun uit voor de Nederlandse uitwerking van het verdrag. Bij het verdrag hoort de zogenoemde ‘Agenda 22' waarin aan de hand van actiepunten staat beschreven hoe een gelijkwaardige samenleving voor iedereen ingericht kan worden.  

Wethouder Karsten Klein (Zorg en Welzijn): "De gemeente Den Haag zet zich samen met de partners in de stad al jaren in voor een samenleving waaraan iedereen volop kan deelnemen. Dat is goed voor de inwoners en goed voor de stad! Omzien naar elkaar beperkt zich allang niet meer tot zorg en welzijn alleen. Juist met alledaagse maar o zo belangrijke zaken als toegankelijkheid van gebouwen, sport, cultuur, werk en onderwijs kunnen we het verschil maken!"

De komende jaren wordt extra aandacht besteed aan de participatie van mensen met een licht verstandelijke beperking en van mensen van niet-westerse komaf die een beperking hebben. Zij zijn vaak onvoldoende toegerust om de weg in de wereld van de zorg te kunnen vinden. Met de juiste steun kunnen ze hun zelfredzaamheid flink vergroten.

Enkele voorbeelden van projecten waarmee de gemeente de participatie van mensen met een beperking gaat bevorderen:
- er komt een "beste beeldvormingsprijs" voor organisaties die zich inzetten voor een positief imago van mensen met een beperking in de Haagse samenleving;
- bij grootschalige (sport)evenementen worden ook mensen met een beperking ingezet als city host, zodat zij bezoekers die ook een beperking hebben kunnen helpen;
- samen met de cultuurinstellingen in de stad wordt bekeken of het aanbod aan kunstzinnige dagbesteding kan worden vergroot. Ook wordt geïnvesteerd in kunst gemaakt door mensen met een beperking;
- er komt een fonds om de toegankelijkheid van gebouwen en voorzieningen te verbeteren.

Lees de hele nota via: http://www.denhaag.nl/home/bewoners/gemeente/document/Nota-voor-Hagenaars-met-een-beperking-Sterk-zijn-Hagenaars-met-een-beperking.htm

Bron: Gemeente Den Haag
Foto: Ieder(in)