864x486

De invoering van 'beschut' werk voor mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking komt veel te langzaam van de grond. Op dit moment zijn pas 45 mensen geplaatst, melden bronnen aan de NOS. Het kabinet heeft als doel dat eind dit jaar 3200 mensen zo'n werkplek hebben.

De Sociaal-Economische Raad (SER) vindt dat staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken moet ingrijpen. De SER pleit ervoor dat Sociale Werkbedrijven een nieuwe rol krijgen. Het beleid is nu dat Sociale Werkbedrijven geen nieuwe mensen meer binnen krijgen, waardoor ze uiteindelijk dichtgaan.

Niet gehaald
Op 1 januari 2015 trad de Participatiewet in werking. Daarin is geregeld dat er meer banen voor mensen met een beperking moeten komen bij bedrijven en de overheid. Voor de meest kwetsbaren zouden er structureel 30.000 beschutte werkplekken moeten komen. Voor dergelijke werkplekken zijn veel aanpassingen nodig, die door gemeenten moeten worden gerealiseerd. 

De beschutte werkplekken worden stapsgewijs ingevoerd. Het plan was om eind vorig jaar 1600 van dergelijke werkplekken te hebben en eind 2016 zo'n 3200 plekken. Daarvan hebben nu dus pas 45 mensen daadwerkelijk een plek gekregen. De officiële cijfers worden over een week verwacht.

Buiten de boot
Die lage aantallen baren de Sociaal-Economische Raad zorgen. Werkgevers en werknemers komen gezamenlijk tot de conclusie dat 'beschermd werk' nauwelijks van de grond komt. Bovendien gaat de afbouw van Sociale Werkbedrijven snel, terwijl er nog geen alternatief voor handen is.

Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER: "Hiermee valt een zeer kwetsbare groep buiten de boot. We moeten nu alles op alles zetten om de achterstand in te halen."

Sociale werkbedrijven
De Participatiewet regelt dat er vanaf 1 januari 2015 geen nieuwe instroom in de Sociale Werkbedrijven is. Daarom krijgen de sociale werkplaatsen minder geld en komt het voortbestaan van deze bedrijven op het spel te staan.

Volgens de SER zijn de SW-bedrijven cruciaal voor de infrastructuur en kennis voor dit soort arbeidsplaatsen. De SW-bedrijven zouden niet moeten worden gesloten, maar een nieuwe rol moeten krijgen bij de uitvoering van de banenafspraak en de Participatiewet. 

"Deze bijstelling is echt noodzakelijk want kwetsbare mensen verdienen onze bescherming", zegt Ton Heerts, voorzitter van de FNV. "Dat hebben we afgesproken in het sociaal akkoord en daar sta ik voor."

Verplicht
Staatssecretaris Klijnsma roept wethouders op "om als de drommel dat beschut werken in te richten, zodat ook de allerkwetsbaarsten perspectief krijgen". 

Zij heeft de inspectie gevraagd om nog voor de zomer uit te zoeken hoe het gaat met de invoering van beschut werk. Als daaruit blijkt dat "het niet goed op stoom komt, ga ik het bij wet regelen", zegt zij in reactie op het SER-advies. "Ik heb het goedschiks geprobeerd met een financiële handreiking en als het dan nog niet gebeurt, moet het maar kwaadschiks." Zij wil gemeenten dan verplichten om beschut werk te regelen. 

Niet iedereen is voor zo'n verplichting, zoals de vereniging van leidinggevenden in het sociaal domein Divosa. Volgens die vereniging zorgen gemeenten die geen beschut werk aanbieden vaak voor betaalbare alternatieven die ongeveer even goed zijn.

Divosa wijst er verder op dat als mensen recht hebben op beschut werk, gemeenten verplicht zijn dat aan te bieden tot de persoon met pensioen gaat. Tegelijkertijd vindt Divosa dat het Rijk te veel bezuinigt op de financiering voor beschut werk. Gemeenten komen hierdoor geld tekort en moeten dat bedrag bezuinigen op andere taken. Bijvoorbeeld op reïntegratie van mensen in de bijstand of op de zorg aan ouderen, zieken en gehandicapten.

Bron: NOS