Foto pen papier

De gemeenteraad van Den Haag heeft op 8 september jl. ingestemd met de nota 'Sterk zijn Hagenaars met een beperking 2016-2019'. De nota bevat een reeks actiepunten die de komende jaren worden uitgevoerd en is een voortzetting van de vorige nota 'Inclusief beleid voor mensen met een beperking'. De nieuwe nota sluit ook aan bij het onlangs door Nederland geratificeerde VN-verdrag. Met de nota wil de gemeente bijdragen aan het dichterbij brengen van de inclusieve samenleving waarin mensen met een beperking net als ieder ander kunnen deelnemen aan alle aspecten van het maatschappelijk leven.

Met onderstaande link kunt u de behandeling van de nota in de gemeenteraad bekijken: https://channel.royalcast.com/denhaag/#!/denhaagp/20160908_2