Foto Festival

De Haagse ChristenUnie/SGP-fractie diende tijdens de eerste raadsvergadering na het zomerreces een motie in die stimuleert dat mensen met een beperking goede toegang krijgen tot evenementen. Deze werd met brede steun van de raad aangenomen. Raadslid Pieter Grinwis: “In Den Haag zijn er veel evenementen en festivals. Voor mindervaliden is het vaak lastig om een evenemententerrein op te komen, omdat te weinig rekening gehouden wordt met hun beperking. Niet ieder terrein is even goed toegankelijk te maken, maar we willen dat organisatoren in ieder geval kijken wát ze hieraan kunnen doen en zich inspannen voor zo goed mogelijk toegankelijke evenementen. Vanaf nu wordt het een expliciete eis bij de vergunningaanvraag van evenementen om hier aandacht aan te besteden. Organisatoren dragen hierdoor bij aan een stad waar iedereen mee kan doen.”

Toegankelijkheid communiceren In de motie werd ook verzocht om bij de promotie voor evenementen nadrukkelijk aandacht te besteden aan de toegankelijkheid voor mindervaliden. Pieter Grinwis: “Mensen met een beperking blijven soms weg van een evenement, omdat onduidelijk is of het wel toegankelijk voor hen is. Simpelweg het toegankelijk maken van een terrein is niet voldoende. De ChristenUnie/SGP vindt dat organisatoren dit in hun communicatie duidelijk moeten maken, zodat Hagenaars met een beperking beter vooraf kunnen bepalen of een evenement voor hen aantrekkelijk én toegankelijk is.”

Bekijk de motie hier.

Voorall stelde al eerder een checklist hiervoor op: Checklist Evenementen en attracties voor de toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Klik hier.