Logo vg platform

Het motto van de Participatiewet is: Iedereen die een bijdrage kan leveren aan het arbeidsproces moet dat ook (kunnen) doen. Dus ook mensen met een beperking!Maar wat betekent die wet nu precies voor de mensen? Hij is soms knap ingewikkeld. En al die banen voor mensen met een beperking, komen die er zomaar, of moeten we zelf het initiatief nemen om banen te creëren? Hierover organiseert het Platform VG Haaglanden een gratis themabijeenkomst.

 Datum:       donderdag 8 december
Tijd:            20.00 – 22.00 uur (zaal open 19.30 uur)
Locatie:       Welzijn Rijswijk ‘Stervoorde’, Dr. H.J. van Mooklaan 1, 2286 BA Rijswijk

Klik hier voor de uitnodiging.