vg logo

Als iemand hulp bij het dagelijks leven nodig heeft, moet de gemeente daarvoor zorgen. Dat staat in de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wmo. Welke hulp precies wordt gegeven, wordt afgesproken in een ‘keukentafelgesprek’. Een gesprek dat een medewerker van de gemeente houdt met iemand die hulp nodig heeft. Daarom is een goede voorbereiding op dit gesprek erg belangrijk. Hiervoor is er nu een cursus van het Platform VG Haaglanden.

De cursus duurt twee zaterdagen van half elf tot twee uur en is gratis.
Data: zaterdag 11 en zaterdag 18 februari 2017 in Delft.

Voor aanmelding en meer informatie klik hier.