Logo Uniek Sporten

Wilt u sporten of bewegen en heeft u een beperking? Vanaf nu is het sport- en beweegaanbod in Den Haag voor iedereen met een beperking te vinden op een landelijke website en bijbehorende app.

Tijdens het symposium ‘Samen in beweging in Haaglanden’ op de Haagse Hogeschool, is de website www.unieksporten.nl gelanceerd. Hierop staan alle sport- en beweeginformatie voor mensen met een beperking in Den Haag. Ook van andere gemeenten, het is een landelijke website. Wethouder Rabin Baldewsingh (Sport) heeft namens de gemeente de website en app officieel in gebruik genomen.

Kijk voor meer informatie hier: https://www.denhaag.nl/home/bewoners/Sport/to/Website-met-aanbod-sport-voor-mensen-met-een-beperking.htm