subsidie

Vraag dan de subsidie toegankelijkheid aan!

De regeling richt zich op het vergroten van de volgende soorten toegankelijkheid:

  • fysieke toegankelijkheid: bijvoorbeeld een rolstoelhelling of aangepaste drempels
  • digitale toegankelijkheid: bijvoorbeeld een website met spraakvoorziening
  • sociale toegankelijkheid: bijvoorbeeld een voetbalclub waar ook mensen mee kunnen sporten die een lichamelijke beperking hebben.

Voor wie?

Maatschappelijke organisaties in Den Haag die ervoor zorgen dat mensen met een beperking volwaardig kunnen meedoen en erbij horen.

Kijk voor meer informatie en de voorwaarden hier.