Foto Haagse Hogeschool

Jorine Koopman, docent bewegingstechnologie aan de Haagse Hogeschool verwelkomt de studenten
tijdens de Kick-off schaatshulpmiddel voor gehandicapten. Foto: Joyce Huis

Op de Haagse Hogeschool is vanmiddag onder grote belangstelling een wereldwijd uniek project gelanceerd. Het project zal leiden tot de ontwikkeling van een hulpmiddel waardoor (zwaar) gehandicapte kinderen ook kunnen schaatsen. Het wordt een gezamenlijk ontwerp van de Haagse Hogeschool en de TU Delft, op initiatief en onder toezicht van de Stichting Haagse Sportstimulering voor Gehandicapten. Rabin Baldewsingh, wethouder Sociale zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport is trots op dit unieke project in zijn stad. “Mensen met een beperking moeten ook gewoon kunnen sporten. In 2030 moet iedereen in Den Haag sporten. Dat gaan deze studenten mogelijk maken, hoe cool is dat.”

Samen aan de slag
Maar liefst 120 eerstejaars studenten van de opleiding Bewegingstechnologie gaan in groepjes van drie een eerste ontwerp bedenken. Uit die 40 ideeën worden de beste, slimste en handigste stukken gepakt en die vormen de input voor twee vierdejaars studenten van de Haagse Hogeschool, die van november tot en met maart aan de slag gaan en een rapport plus schaalmodel maken.  

Er zal een gedetailleerd ontwerp en een werkend model op ware grootte ontstaan, waarna het productieproces begint. Er zijn gesprekken gaande met de Haeghe Groep, de sociale werkvoorziening met veel verstandelijk beperkten in dienst, om te zien of zij de assemblage en distributie op zich nemen. Wethouder Baldewsingh sprak de studenten toe en maakte duidelijk dat hun project essentieel is. “Een fantastisch initiatief van de Stichting Haagse Sportstimulering voor Gehandicapten. We gaan kansen bieden, mensen niet uitsluiten maar insluiten. Ik kan zelf niet schaatsen, maar ik heb wel een mooi voorbeeld ter inspiratie. Ik ging met inburgeraars schaatsen, of eigenlijk keek ik. Bij de nazit kwam een Turkse mevrouw naar me toe die vertelde dat ze zich zo vrij voelde door op het ijs te staan. Laat staan hoe het gaat voelen voor iemand die beperkt is. Wat onmogelijk lijkt, gaan jullie mogelijk maken.” De Uithof heeft bij monde van directeur Eugene de la Croix, tevens de geestelijk vader van het project, toegezegd om drie jaar lang een uur ijs in de week beschikbaar te stellen voor het project plus begeleiding.

Hans Willink, voorzitter van de Stichting Haagse Sportstimulering voor Gehandicapten vertelde op emotionele wijze waarom dit zo belangrijk is. “In Den Haag alleen al zijn 100.000 mensen met een beperking. We gaan iets geweldigs maken voor zo’n mooie doelgroep. Wat er in jullie hoofden gaat gebeuren en dan verder gaat, is ongekend. Jullie gaan geen schaatshulpmiddel ontwikkelen, het is veel meer. Wat jullie doen is onbetaalbaar. Kinderen gelukkig maken, dat is zo waanzinnig. Het is er op hele wereld nog niet. We gaan onderdeel zijn van een mooi wonder. Zodat over een jaar dromen uitkomen.”