verkiezingen

Bij de verkiezingen van 21 maart richt de gemeente Den Haag acht stembureaus speciaal in voor mensen met een visuele beperking. Met behulp van een zogenoemde mal en audio-ondersteuning kunnen zij op deze stembureaus zelfstandig stemmen. In elk Haags stadsdeel staat een stembureau met deze hulpmiddelen.

Burgemeester Pauline Krikke:
Deze pilot past goed binnen het streven van de gemeente om de verkiezingen zo toegankelijk mogelijk te maken. Den Haag telt ruim elfduizend mensen met een visuele beperking. Voor hen is zelf stemmen lastig of zelfs onmogelijk. Zij hebben immers hulp nodig bij het vinden en inkleuren van het juiste vakje. Doordat ze nu zelfstandig kunnen stemmen, wordt hun stemgeheim gewaarborgd. Bovendien vergroot het de zelfredzaamheid van mensen met een visuele beperking.

Werkwijze
Over het stembiljet wordt een speciaal ontwikkelde mal met gaatjes gelegd. De soundbox vertelt welke partij er op welke lijst staat. Dit kunnen de stemmers dan voelen met hun vinger op de mal. Vervolgens kunnen ze per partij afluisteren welke kandidaat er op welke plek staat. Daarna kunnen ze door voelen en tellen de kandidaat vinden waarop ze willen stemmen. Met het potlood maken ze het bijbehorende vakje rood. De stembureauleden van de acht speciaal ingerichte stembureaus worden getraind in het werken met deze hulpmiddelen.

Getest
In samenwerking met de Haagse belangenorganisatie Voorall, de gemeente Utrechtse Heuvelrug en de Oogvereniging is deze stemmethode uitvoerig getest. De test is grotendeels succesvol verlopen. Van de 28 deelnemers gaven er 26 aan dat ze graag op deze manier zelfstandig hun stem willen uitbrengen. 

Zie ook: Commissiebrief: Zelfstandig stemmen voor blinden en slechtzienden