0 Veel gestelde vragen

Kan ik ook invloed uitoefenen op het Wmo-beleid?
Iedereen kan invloed uitoefenen op het Wmo-beleid. De gemeente Den Haag is verantwoordelijk voor het lokale Wmo-beleid. Deze wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Doordat burgers de gemeenteraad hebben gekozen, hebben zij zo indirect invloed op het Wmo-beleid. Binnen Den Haag is er een cliëntenraad ingesteld. De cliëntenraad adviseert gevraagd en ongevraagd aan de gemeente of het college.

Wie zitten er in de cliëntenraad?
In de cliëntenraad zitten mensen/burgers, die zelf gebruik maken van de Wmo, of namens een organisatie met een achterban met mensen met een beperking. Voorall heeft in twee deelraden een zetel. In de Deelraad Wmo hebben twee vrijwilligers zitting en in de deelraad Participatie heeft één vrijwilliger zitting.

Wat zijn actuele vraagstukken?
Momenteel wordt er gesproken over de Wmo-brieven die naar de burgers worden gestuurd, of deze leesbaar en begrijpelijk zijn. Ook wordt er gesproken over de toegang tot de Wmo. Het gaat er dan over, of de digitale manier van melden makkelijker kan. Voorall vindt de huidige manier van melden van een Wmo-vraag te moeilijk.