logo van ooom

OOOM staat voor Ouders Ontmoeten Ouders Migranten en is een organisatie voor de empowerment van migrantenouders met een zorgkind. Zo worden ouders in de gelegenheid gesteld om elkaar te ontmoeten tijdens contact bijeenkomsten. Ook biedt OOOM het 'MOZ-loket' (Migranten Ouders met een Zorgenkind) om praktische vragen te stellen over zorg-, welzijn- en mantelzorgvoorzieningen. Hier werken vrijwilligers die zelf een kind of familielid met een beperking hebben. Zij hebben veel ervaring en kunnen mensen goed verder helpen. Bijvoorbeeld bij het invullen van formulieren. Of bij het zoeken naar de juiste organisatie. Of om gewoon naar iemands verhaal te luisteren. Het MOZ-loket is open op woensdagochtend van 9.30 uur tot 12.30 uur en de service is gratis.

Het MOZ-loket is te vinden op:
Cromvlietplein 120
2516 KV Den Haag

OOOM is erg belangrijk voor de stad, omdat het migrantenouders in Den Haag ondersteunt in het zoeken naar voorzieningen en mogelijkheden voor hun kinderen. Dit draagt bij aan de participatie van ouders met een zorgenkind en van het kind zelf. Gebleken is dat degenen, die er dag in dag uit mee te maken hebben, geholpen zijn bij het bespreekbaar maken en het onderling uitwisselen van problemen en ervaringen.

Voorall helpt OOOM verder te professionaliseren, met name door de wijze van aanpak. Door OOOM in contact te brengen met andere bekende netwerken van Voorall raken meer migrantenouders bekend met de activiteiten. Daarnaast worden vrijwilligers geworven voor de verschillende diensten van OOOM.