In 2009 nam de gemeente Den Haag het initiatief om organisaties van belangenbehartiging, zorg en welzijn in Den Haag samen te brengen en cultuur sensitiever te maken. Dit is erg noodzakelijk, gezien de snel veranderende samenstelling van de bevolking van de stad en daarmee de verscheidenheid van de mensen die zorg nodig hebben of wiens belangen worden behartigd.

De Stedelijke Alliantie Interculturalisatie (SA) werd opgericht. De SA is gestart met een analyse op basis van interviews met eindverantwoordelijken van de deelnemende organisaties, het bepalen van de ambities en doelen en het doen van de nulmeting via een quick scan. Deze scan heeft geleid tot het maken van beleid en werkplannen die aan elkaar gepresenteerd zijn. De focus ligt op drie punten: in de eigen organisatie aan de slag, samenwerken binnen het netwerk van organisaties en verdieping van kennis en inspiratie. Voorall werkt sinds de oprichting mee aan de SA en doet inspiratie op voor de eigen organisatie en verandert mee.

Kijk ook op: www.diversdenhaag