0 Veel gestelde vragen

Met welke organisaties werkt Voorall samen op het gebied van diversiteit?
Voorall werkt samen met heel veel organisaties in Den Haag, in de regio en in het land. Voor sommige zaken werken we samen met Iederin, de landelijke belangenorganisatie voor mensen met een beperking. Ook is regelmatig overleg met de collega organisaties in de andere grote steden. In de stad werkt Voorall met vele tientallen organisaties samen. Dit zijn organisaties die bijvoorbeeld werkzaam zijn op het terrein van zorg, sociaal werk, wonen of werk.

Voorall is ook aangesloten bij Divers Den Haag, dit is een samenwerkingsverband van tientallen maatschappelijke organisaties die het belangrijk vinden dat diversiteit van de stad ook tot uitdrukking komt in organisaties.

Op welke wijze draagt Voorall bij aan een inclusieve en diverse stad?
Voorall draagt op verschillende manieren en niveaus haar steentje bij aan het bevorderen van inclusie, toegankelijkheid, gelijkwaardige participatie, beeldvorming en bewustwording. Dit gebeurt onder meer in de vorm van advies aan de gemeente, organisaties of bedrijven maar ook in vorm van activiteiten en communicatie uitingen.

Veranderingen en verbeteringen komen tot stand door samenwerking met een heleboel organisaties. Voorall is een van die partners. Voorall tracht op zo veel mogelijk plekken aandacht te vragen voor mensen met een beperking om zo de positie van mensen met een beperking te verbeteren.

Wat is het doel van Voorall als het op diversiteit aankomt?
Voorall draagt de gedachte uit dat diversiteit in organisaties vanzelfsprekend is. Sterker, organisaties doen zichzelf tekort als ze niet divers zijn samengesteld. Een aspect van diversiteit is dat mensen met een beperking op alle plekken en niveaus in de samenleving posities hebben.

Voorall zet zich in voor alle Hagenaars met een beperking. Het lukt echter niet altijd goed om Hagenaars met een beperking en een migrantenachtergrond te bereiken. Om deze groep toch goed in beeld te krijgen, organiseert Voorall periodieke activiteiten gericht op deze groep en bezoeken wij bijeenkomsten waar groepen mensen met een migrantenachtergrond samenkomen.