foto rabin baldewsing

De gemeente Den Haag wil meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk helpen. Dat vraagt om een flinke inspanning van de gemeente en werkgevers en om blijvende aandacht. Te meer, omdat het belangrijk is dat de banen ook duurzaam zijn. De belangrijkste instrumenten die de gemeenten hiervoor beschikbaar hebben, zijn de banenafspraak en beschutte werkplekken. De gemeente Den Haag kent sinds dit jaar bovendien de zogenaamde STiP-banen. We spreken met wethouder Baldewsingh over de diverse regelingen en hoe het in Den Haag gaat met de uitvoering.

De banenafspraak houdt in dat het bedrijfsleven tot 2026 in totaal 100.000 banen moeten realiseren voor mensen die tot de doelgroep behoren. De overheid moet daarnaast 25.000 banen realiseren. De banenafspraak is er voor mensen die minder productief zijn dan andere medewerkers in een vergelijkbare functie en/of waarvan het UWV heeft vastgesteld dat hij of zij niet in staat is om zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen. Deze mensen treden in dienst bij reguliere werkgevers, zowel bij de overheid als het bedrijfsleven.

Beschut werk is bedoeld voor mensen die door een lichamelijke of psychische beperking zoveel ondersteuning en begeleiding nodig hebben dat van een werkgever niet kan worden verwacht dat zij hen een regulier dienstverband aanbieden. De gemeente realiseert in Den Haag voor de komende jaren in totaal 200 beschutte werkplekken bij de Haeghe Groep.

Wethouder Baldewsingh: ‘Behalve de banenafspraak en de beschutte werkplekken heeft de gemeente sinds kort ook STiP-banen. STiP staat voor Sociaal Project in Perspectief. Een STiP-baan is een tijdelijke gesubsidieerde baan voor de duur van maximaal 3 jaar. De STiP-baan is bedoeld voor bijstandsgerechtigden met een relatief lage productiviteit, die al langere tijd niet aan het werk zijn en door omstandigheden of een beperking niet makkelijk zelf aan werk kunnen komen. Ook 56-plussers komen voor een STiP-baan in aanmerking. STiP-banen zijn belangrijk. Ze bieden werkzoekenden de mogelijkheid nieuwe werkervaring op te doen en zichzelf te ontwikkelen. Bovendien ontvangen STiP-medewerkers salaris in plaats van een uitkering.'

De banen worden onder meer gecreëerd in de sectoren: zorg en welzijn, kunst- en cultuur, sport en in het onderwijs. Samen met partners in de stad zorgt de gemeente in 2017 voor 1.000 nieuwe banen. Het zijn banen met maatschappelijk nut in het (semi) publieke domein.

Stand van zaken
Baldewsingh: ‘Het bemiddelen van mensen naar werk in het kader van de banenafspraak verliep in 2016 beter dan in 2015, maar de ambitie reikt verder. Tot voor kort was het niet eenvoudig om mensen in het kader van de banenafspraak te bemiddelen naar werk. Dat loopt nu beter, mede dankzij aangepaste wetgeving. De gemeente Den Haag ligt als werkgever overigens wel op koers.'

Voor het toeleiden van mensen naar beschut werk is in 2016 een inhaalslag gemaakt. De ambitie van de gemeente Den Haag om deze collegeperiode 200 beschutte werkplekken te creëren, gaat veel verder dan door het rijk wordt verplicht. Op dit onderdeel loopt Den Haag voorop ten opzichte van andere gemeenten. Verder zijn er momenteel bijna 200 STiP-medewerkers werkzaam in Den Haag. Zij zijn in dienst bij de gemeente Den Haag en bij maatschappelijke organisaties.

Baldewsingh: ‘Voor werkgevers is de STiP-baan interessant omdat die hen de mogelijkheid biedt om een sociaal hart te tonen en om werkzaamheden op te pakken die anders blijven liggen. Bovendien worden de loonkosten van STiP-medewerkers nagenoeg volledig gesubsidieerd. Voorafgaand aan het dienstverband krijgen werkgevers inzicht in de financiële gevolgen van het in dienst nemen van STiP-medewerkers en advies op maat.’

Begeleiding van werkzoekenden
Wethouder Baldewsingh: ‘Het Werkgeversservicepunt (WSP) van de gemeente Den Haag zet zich in om werkzoekenden, al dan niet met een beperking, te bemiddelen naar werk. Zo nodig krijgen mensen die aan de slag gaan begeleiding van een coach. De gemeente werkt intensief samen met andere organisaties om zo veel mogelijk mensen te kunnen bemiddelen en te begeleiden. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking met C-talents. C-talents ondersteunt werkzoekenden die doof, slechthorend, blind of slechtziend zijn bij het vinden van betaald werk.’

‘Daarnaast heeft de gemeente al een behoorlijk aantal ‘Werkakkoorden’ met werkgevers afgesloten. Met een Werkakkoord laat een werkgever zien dat hij de intentie heeft om iets extra’s te doen voor Hagenaars die minder makkelijk zelf aan werk kunnen komen, onder meer voor mensen met een beperking . Deze bedrijven worden vanuit het Werkgeversservicepunt (WSP) actief geholpen. Het WSP brengt hen bijvoorbeeld in contact met het netwerk van Onbeperkt aan de slag, een organisatie specifiek gericht op mensen met een beperking.’

Sociaal ondernemers
'Den Haag telt ook steeds meer sociaal ondernemers. Bij sociaal ondernemers zoals Happy Tosti werken mensen met een arbeidsbeperking. Het actieprogramma Sociaal Ondernemerschap richt zich op ondernemers die werk maken van arbeidsparticipatie. Daarom ondersteunt de gemeente Den Haag bedrijven als Happy Tosti om voor nog meer mensen een werkplek te realiseren. Hiermee inspireren we andere werkgevers om (ook) een ‘inclusief aannamebeleid’ te voeren; een beleid waarbij wordt gekeken naar talenten en kansen en niet naar (arbeids)beperkingen.’

Baldewsingh: ‘Wij hopen dat alle mensen die moeilijk zelf aan werk komen, waaronder mensen met een beperking, niet opgeven en alle kansen benutten die zich voordoen. In dat kader heeft de gemeente Den Haag samen met partners recent nog de Week van de Arbeid 2017 georganiseerd. De week stond bol van de activiteiten om werkgevers in de stad te verbinden met werkzoekenden, met als doel om zoveel mogelijk werkzoekenden aan werk te helpen. Of hen in ieder geval een stapje dichter bij werk, stage of opleiding te brengen. We kijken hierbij naar talenten, niet naar beperking(en), leeftijd of afkomst. Zo was er een Meet & Greet georganiseerd door Onbeperkt aan de Slag. Ruim 250 deelnemers met een arbeidsbeperking hebben in totaal ruim 500 gesprekken met de aanwezige werkgevers gevoerd en er werden bijna 120 vervolgafspraken gemaakt.’

Werkgevers die meer willen wetten over STiP-banen kunnen contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Een STiP-baan creëren kan alleen in 2017. Iemand die bijstand ontvangt, behoort tot de doelgroep en graag in aanmerking komt voor een STiP-baan, kan een email sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Werkzoekenden met vragen kunnen ook bellen met de Klantenservice SZW, telefoon (070) 353 7500, bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.

Auteur: Wim Carabain
Foto: Roos Trommelen