Foto van de VN Vlag

De 22 Standaardregels zijn onderverdeeld in drie gebieden:

Randvoorwaarden voor gelijke participatie
1. Bewustmaking en beeldvorming
2. Medische zorg
3. Revalidatie en Re-integratie
4. Dienstverlening

Werkterreinen voor gelijke participatie
5. Toegankelijkheid
6. Onderwijs
7. Arbeid
8. Inkomen en sociale zekerheid
9. Gezinsleven en persoonlijke integriteit
10. Cultuur
11. Recreatie en sport
12. Religie

Uitvoering en continuïteit
13. Informatie en onderzoek
14. Beleidsontwikkeling en -planning
15. Wetgeving
16. Economisch beleid
17. Coördinatie
18. Belangenorganisaties
19. Personeelstraining en nascholing
20. Nationale monitoring en evaluatie van de toepassing van de Standaardregels in beleidsprogramma's voor mensen met een functiebeperking
21. Technische en economische samenwerking
22. Internationale samenwerking

De Standaardregels beschrijven op welke terreinen de maatschappij maatregelen moet nemen om mensen met een beperking gelijke kansen te geven. Zij vormen ook een raamwerk voor beleidsplanning. De meest oorspronkelijke versie van de Standaardregels uit 1993 staat op de website van de Verenigde Naties: www.un.org

De Nederlandse versie is in 2003 in gedrukte vorm uitgegeven en verstuurd aan alle gemeenten, landelijke lid organisaties en regionale ondersteuners. Ingelezen, braille en digitale versies zijn beschikbaar.