‘Agenda 22’ is een op de 22 VN Standaardregels gebaseerde strategie of methode voor het maken van beleidsplannen voor mensen met een beperking. Het document bestaat uit drie delen: kenmerken van een goed beleidsplan, stappenplan en organisatie van het werk.

Kenmerken van een goed beleidsplan:
Een goed lokaal beleidsplan

 • is gebaseerd op de VN Standaardregel
 • is tot stand gekomen in samenwerking met de belangenorganisaties
 • bevat concrete doelstellingen
 • noemt specifieke en concrete maatregelen.

Er staat ook in wat gedaan moet worden, wanneer wie bestuurlijk verantwoordelijk is en hoe de financiering is geregeld.

Stappenplan:

 • Inventarisatie van wat gemeenten doen voor mensen met een functiebeperkin
 • Inventarisatie van de benodigde sociale dienstverlening en voorzieningen
 • Samenvatten van gegevens, analyses en prioriteiten en opstellen van een conceptbeleidsplan
 • Vaststellen van het plan door de gemeenteraad.

Organisatie:

 • De verantwoordelijkheid voor de vaststelling en de uitvoering van een beleidsplan ligt bij de gemeenteraad
 • Lokale belangenbehartigers en hun organisaties zijn ervaringsdeskundige experts. Zij behoren in iedere fase van het proces op voet van gelijkheid mee te kunnen praten over het beleidsplan
 • De vertegenwoordigers van de belangenorganisaties hebben mogelijk een financiële vergoeding nodig om actief deel te kunnen nemen aan het beleidsproces.