Veel gemeenten maken hun eigen gehandicaptenbeleidsplannen, soms met de 22 VN Standaardregels als bron van inspiratie en kennis. Samenwerking met de belangenorganisaties en de ondersteuning van cliëntenparticipatie kan per gemeente verschillend geregeld zijn.