Foto Veel gestelde vragen

Op welke wijze draagt Voorall bij aan een inclusieve Haagse samenleving?
Voorall zet zich als belangenorganisatie in om de uitgangspositie van mensen met een beperking te verbeteren. Dat draait om het adviseren over gemeentelijk beleid, maar ook om inclusie, toegankelijkheid en participatie op andere manieren te bevorderen. Voorbeelden daarvan zijn het vergroten van de toegankelijkheid van de openbare ruimte, openbare gebouwen en openbaar vervoer. Daarnaast bevorderen wij ook de participatie van mensen in de samenleving. Voorall draagt er verder aan bij dat Hagenaars met een beperking goed zijn geïnformeerd over allerhande kwesties die voor hen van belang zijn.

Op welke gebieden kan de gemeente inclusie verbeteren?
Een inclusieve samenleving is een samenleving waarin barrières voor mensen met een beperking zoveel mogelijk zijn of worden weggenomen. Het streven is een samenleving waarin mensen met een beperking zich net als mensen zonder beperking kunnen ontwikkelen, participeren en verplaatsen. Er is nog veel werk te doen om de stad inclusiever te maken, zoals de toegankelijkheid van straten, bijvoorbeeld bij kruispunten in shared-space- en winkelgebieden, in het openbaar vervoer voor mensen met een elektrische rolstoel en het bevorderen dat openbare gebouwen zoals sportvoorzieningen, cultuurcomplexen en horecavoorzieningen toegankelijker worden. Maar toegankelijkheid heeft ook betrekking op de arbeidsmarkt, de zorg en de woningmarkt. Op deze terreinen is nog veel verbetering mogelijk.

Wat zijn goede voorbeelden van een inclusieve samenleving?
Uit onderzoek van Voorall blijkt dat het stadhuis, de stadsdeelkantoren, de servicepunten en de belangrijke toeristische voorzieningen goed toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Ook de toegankelijkheid van de RandstadRail en Aveniotram (de nieuwe zwart-rode tram) is goed geregeld.

Wat kan ik zelf doen om de inclusieve samenleving dichterbij te brengen?
Vrijwilliger worden bij Voorall. Je inzetten voor een TestTeam of je aan te sluiten bij één van de vele activiteiten die Voorall organiseert. Maar je kunt ook signalen afgeven aan Voorall over letterlijke en figuurlijke barrières waarmee je te maken hebt. Dat kan telefonische of per mail.

Wie dragen er bij aan de inclusieve samenleving?
Het gaat erom op zoveel mogelijk plekken barrières weg te nemen. Daar zijn alle inwoners van de stad verantwoordelijk voor. In de eerste plaats dragen mensen met een beperking zelf enorm bij aan het dichterbij brengen van de inclusieve samenleving. Dat doen zij door te participeren, maar ook door signalen af te geven over waar verbeteringen noodzakelijk of gewenst zijn. Daarnaast zijn er heel veel organisaties die samenwerken bij het verbeteren van de uitgangspositie van mensen met een beperking. Dat zijn maatschappelijke organisaties, maar uiteraard ook de gemeente en het rijk. Verder dragen ook bedrijven en instellingen bij aan de inclusieve samenleving, bijvoorbeeld door toegankelijk te zijn of werkplekken te creëren voor mensen met een beperking of door zorg op maat aan te bieden.

Waarom is een inclusieve samenleving belangrijk?
Iedere inwoner van Den Haag beschikt over kwaliteiten en talenten en wil de kans krijgen die in te zetten en verder te ontwikkelen. Als een groep mensen door een beperking niet of onvoldoende in staat wordt gesteld hun kwaliteiten in te zetten, leidt dit geleidelijk tot een vorm van uitsluiting. Bovendien, iemands beperking is niet iemands persoonlijke tekortkoming maar een tekortkoming van diens omgeving. Het is immers de omgeving (de openbare weg, een gebouw, een persoon met vooroordelen, etc) die zorgt dat een beperking een beperking is.