vriendenvDEF c0m100y46k3

Steun ons Voorall
Voorall werkt hard om het dagelijks leven van ruim 100.000 Hagenaars met een beperking te verbeteren. Of het nou gaat om strandrecreatie, sport, vervoer, voorzieningen of opleiding en werk, Voorall zet zich in op allerlei verschillende onderwerpen. Samen met de gemeente, netwerkpartners in de stad en vrijwilligers. En we blijven ons inspannen om meer mooie resultaten te behalen voor u en de stad.Tegelijkertijd wordt al een paar jaar flink bezuinigd op zorg en welzijn. Ook Voorall heeft daar mee te maken. Op de waardevolle activiteiten en projecten die we doen, willen we echter niet afdingen. Ook niet op de kwaliteit.

Ook meehelpen?
Voorall heeft de afgelopen tijd goede relaties opgebouwd met fondsen en sponsoren die de organisatie en de doelgroep een warm hart toedragen. Zo konden we bijvoorbeeld toegankelijke strandrecreatie voor mensen met een beperking realiseren op de Haagse stranden. Daarnaast is de Stichting ‘Vrienden van Voorall’ opgericht. De Vrienden zijn een particulier initiatief en leggen verbinding met personen en bedrijven die de activiteiten van Voorall financieel en materieel willen ondersteunen. En u? Draagt u Voorall ook een warm hart toe? Dan vragen wij u om ons te steunen! Uw gift wordt onder andere gebruikt voor de bekende projecten als ‘TestTeams’ en ‘Kennismaking RandstadRail’. Of voor nieuwe projecten zoals de aanschaf van een Rolstoelfiets. Ook kunnen bewustwordingsworkshops voor ondernemers en scholen opgezet worden met uw steun.

Steun ons daarom met een eenmalige of jaarlijkse bijdrage en wordt ‘Vriend’ van Voorall.
U kunt kiezen voor Goede Vrienden / Beste Vrienden / Harts Vrienden / Sponsoring / Legaat. Dankzij u kan Voorall haar rol versterken en blijven vervullen in de stad.

Elke donatie is aftrekbaar van de belasting
Vrienden van Voorall is een ANBI-stichting (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat u uw donatie mag aftrekken van de belasting. Denkt u erover ons een bedrag te schenken van meer dan € 50,- dan is het al verstandig om even naar de regels hierover op de website van de Belastingdienst te kijken.
Uw bijdrage is van harte welkom op rekening NL 44 RABO 0105239607 t.n.v. Stichting Vrienden van Voorall te Den Haag.  
Voor meer informatie: Erik Jens, voorzitter, 06-53843160.