Foto bus

‘HTMbuzz’ weigert mensen met een elektrische rolstoel mee te nemen. De haltes en bussen zijn goed bereikbaar en technisch toegankelijk. De gemeente en de regio hebben hier flink in geïnvesteerd. Alle betrokkenen vinden dat mensen met een beperking gebruik moeten kunnen maken van het openbaar vervoer. HTMbuzz maakt echter een uitzondering voor mensen in een elektrische rolstoel. De vervoerder is bang dat de rolstoelen bij een noodstop naar voren schieten en daarbij passagiers verwonden. Dat is nog niet eerder gebeurd, maar de angst bestaat. Op dit moment doet HTMbuzz onderzoek naar de daadwerkelijke veiligheid in zulk soort situaties.

Voorall en alle andere busmaatschappijen vinden veiligheid ook van groot belang, maar vinden dat de veiligheid is gewaarborgd als de rolstoel op de juiste manier geparkeerd staat: tegen het speciale stootkussen in de bus, met de rug in de rijrichting. Dit stootkussen vangt de kracht bij een eventuele noodstop op.

Als belangenbehartiger voor mensen met een beperking maakt Voorall zich hard voor deze groep Hagenaars die evenals alle anderen zoveel mogelijk zelfstandig moet kunnen deelnemen aan de samenleving. Zelfstandig reizen in alle vormen van openbaar vervoer hoort daarbij. Eric Verbeek zit in een elektrische rolstoel en gaat met een omweg (met streekbus en RandstadRail) naar bijvoorbeeld het ziekenhuis en zijn werk, omdat hij niet mee mag met de HTMbuzz. Toch verkiest Eric langer reizen boven de regiotaxi. Dat is duurder en bovendien moet je die een uur van tevoren bestellen. Dat maakt je minder vrij in wanneer je op pad kan en weer terug naar huis. “Terwijl, je wilt het graag zelfstandig doen!”, aldus Eric.

Ed Vols is voorzitter van de ‘Voorall Werkgroep Toegankelijkheid Openbaar Vervoer’: “Dit raakt onze achterban in directe zin en daar blijft ‘Voorall’ voor knokken.” Met de bezuinigingen op speciaal vervoer, zullen steeds meer mensen in een elektrische rolstoel een beroep doen op de reguliere bus en tram. Zolang de uitkomsten van het onderzoek niet bekend zijn en HTMbuzz haar toegankelijkheidsbeleid niet heroverweegt, zijn deze mensen beperkt in hun mobiliteit. Dit staat haaks op de participatiegedachte waarbij van iedereen wordt verwacht dat hij of zij meedoet. Datzelfde geldt voor Eric, die weliswaar steeds oplossingen vindt, maar voor wie het op dit moment een stuk lastiger is te komen waar hij wil. Voor hem zou het écht een enorme verbetering betekenen als hij in zijn elektrische rolstoel gewoon meekon met de HTMbuzz.

Auteur: Lisa Koolhoven Verhalenpodium, in opdracht van Voorall