anbi logo

ANBI informatie

Naam:                                           Stichting Voorall

RSIN/fiscaal nummer ANBI:        817035345

KvK- nummer:                              27292493

Contactgegevens:                          Van Diemenstraat 196                                                       
                                                       2514 VH Den Haag                                                       
                                                       070- 365 52 88
                                                       Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.                                                      
                                                       www.voorall.nl  
                                                       www.facebook.com/voorall  
                                                       www.twitter.com/voorall                                                                                     
                                                                                      
Samenstelling Raad van Toezicht / bestuurder:
De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:
Mw. Brandon, voorzitter
Dhr. C.P. Ockhuysen, penningmeester
Dhr. B.D. Dumfries, bestuurslid
Mw. J. Van der Sande-Venetiaan, bestuurslid
Dhr. J. Zuurmond, bestuurslid
Dhr. N. Blok, bestuurslid

Dhr. Carabain is werkzaam als directeur / bestuurder

Missie:                
Voorall stelt zich ten doel Hagenaars met een beperking op een meer gelijkwaardige wijze te kunnen laten deelnemen aan de samenleving.

Visie:         
Voorall vindt dat Hagenaars met een beperking hun leven naar eigen inzicht vorm moeten kunnen geven. Dus zoals zij dat zelf willen en kunnen. Voorall richt zich daarom op punten die mensen met een beperking belangrijk vinden en ‘nodig hebben’ om te kunnen participeren in de samenleving. Daarbij gaat Voorall uit van de eigen kracht van de doelgroep en niet van de beperkingen.

Doelstelling:
De Stichting Voorall heeft als doelstelling het uitoefenen van vier functies:
- het (on) gevraagd adviseren van de gemeente en andere instanties;
- dialoog functie onderhouden met achterban;
- het genereren van projecten;
- aanjaagfunctie uitoefenen via discussie en debat.

Voorall wil de collectieve belangen van Hagenaars met een beperking behartigen bij en advies geven aan relevante organisaties, instellingen en ondernemingen zoals de gemeente Den Haag, verzekeraars en aanbieders.

Beloningsbeleid:
Leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor de door hen voor de stichting verrichte werkzaamheden geen beloning, middellijk noch onmiddellijk.
De beloning van de directeur / bestuurder en de personeelsleden is geregeld via de CAO Welzijn: http://www.abvakabofnv.nl/mijn-sector/alle-caos/welzijn-en-maatschappelijke-dienstverlening/

Jaarverslag en financiële verantwoording:
Het Voorall Jaaroverzicht en de jaarrekening zijn te vinden via: www.voorall.nl onder ‘Verslagen’.