Foto oversteken met blindenstok

De VOR toetst herinrichtingsplannen op de toegankelijkheid voor mensen met een beperking en adviseert bij vragen hierover. Daarnaast stelt de VOR richtlijnen op voor het ontwerpen van specifieke verkeerskundige situaties voor mensen met een beperking. Zo verkent de VOR problemen die spelen in en rondom voetgangersgebieden. Leden van de projectgroep treden in overleg met medewerkers van de dienst ‘Stedelijke Ontwikkeling’ en het ‘Ingenieursbureau’ van de gemeente Den Haag om knelpunten aan te kaarten en mogelijke oplossingen te bieden in de vorm van richtlijnen voor het ontwerp van voetgangersgebieden.
Daarnaast kijkt de VOR bijvoorbeeld ook mee bij de herinrichting van het tweede deel van de ‘Boulevard’ in Scheveningen. De projectgroep geeft vooraf en tijdens de bouw adviezen aan de gemeente Den Haag met als doel een toegankelijke Boulevard te realiseren.
Ook de plaatsing en werking van rateltikkers is een vast terugkerend onderwerp in de VOR. Voorall heeft goede contacten met de medewerkers van de gemeente die zich met dit onderwerp bezighouden waardoor wensen en knelpunten op dit punt snel aangekaart kunnen worden.