Foto elijn

De TOV houdt zich bezig met alle facetten van toegankelijk openbaar vervoer. De projectgroep adviseert op het gebied van toegankelijke voertuigen en halten en de communicatie hierover aan reizigers. Regelmatig voeren leden van de projectgroep schouwen uit op een lijn. Samen met collega organisatie ‘VGR’ in Rotterdam zijn bijvoorbeeld de halten van de ‘metrolijn E’ op toegankelijkheid getest. Er is ook nauw overleg met de ‘Metropoolregio Rotterdam Den Haag’ en het Ingenieursbureau van de gemeente Den Haag over de ontwerpen van de tramhalten waar de nieuwe brede tram gaat rijden. Hier praat de TOV mee over de maatvoering en de toegankelijkheid van de haltes.
Ook is de Nieuwe Stadstram ‘Avenio’ getest op toegankelijkheid. De TOV verstrekte adviezen aan de ‘HTM’ om de toegankelijkheid van de Nieuwe Stadstram nog verder te verbeteren. Metropoolregio Rotterdam Den Haag is bovendien als toehoorder toegetreden tot de TOV. Zo zijn de communicatielijnen verkort bij problemen met de toegankelijkheid van het openbaar vervoer.