Foto groep mensen met beperking

Voor de organisaties waarbij u zich misschien hebt aangesloten, maar evenzeer voor degenen die dat niet hebben gedaan. U staat midden in de samenleving en doet er ook volop aan mee. Maar dat is niet altijd even gemakkelijk. Want soms zijn er obstakels in uw omgeving die u met de neus op de feiten drukken: dat u door die hindernissen beperkt bent in uw doen en laten. Dat geldt ook voor degenen die voor hun familie of vriend(in) optreden als zij dat zelf niet kunnen. Ook u loopt tegen hindernissen aan: als het bijvoorbeeld ontbreekt aan een goede woonvoorziening of een geschikte werkplek. Voor allemaal zet Voorall zich in, of u nu wel of niet bent aangesloten bij een belangenorganisatie. Voor iedere Hagenaar met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking, en/of met een chronische ziekte.

Voor organisaties
Voorall haalt in het bijzonder informatie bij belangenorganisaties. Daar brengt u tenslotte uw kennis in. Uw ervaringen gebruiken we om een krachtige stem naar buiten te laten horen. Voor deze organisaties zijn wij een belangrijke schakel naar de gemeente en naar andere instanties; via Voorall kunnen zij hun mening, adviezen en ervaringen en die van hun leden doorgeven. Het is dus óók een kwestie van halen en brengen.