Op 3 oktober 2017 gingen we met de Voorall Academie op pad in het Westduinpark. Dit natuurgebied is een ongeveer 240 hectare groot park gelegen tussen de haven van Scheveningen en Kijkduin. Het park heeft een belangrijke betekenis voor Den Haag op het gebied van natuur, recreatie, landschap en zeewering. Het is een afwisselend gebied voor de Nederlandse duin- en kuststreek met beschermde leefgebieden voor planten-en diersoorten. We maakten onder leiding van een gids een mooie herfstwandeling door dit gebied, speciaal voor mensen met een visuele beperking. Via geur, aanraking, geluid en de beeldende uitleg van de gids ervoeren we wat de natuur ons te bieden heeft.

3 okt 1

3 okt 2

3 okt 3

3 okt 4

3 okt 5

3 okt 6

3 okt 7

3 okt 8