Foto blindengeleidelijn

Bij een onderzoek van Voorall naar de haltes van tramlijn 19 bleek dat de blindengeleidelijnen op alle stations niet op de juiste manier aangesloten waren bij het vervolg van de route. Gevolg hiervan was dat mensen met een visuele beperking de halte niet of nauwelijks konden vinden of hun weg na de reis moeilijk konden vervolgen. Voorall ging hierover in gesprek met de betrokken partijen HTM, MRDH en de aannemer Fundus. Nu zijn de belangrijkste knelpunten opgelost: de lijnen zijn allemaal aangepast. Ook is de reisinformatie op de site van de HTM veranderd.