Foto Westduinpark

De gemeente heeft een visie ontwikkeld over het natuurgebied Westduinpark. Voorall heeft hiervoor een advies opgesteld over hoe er bij de inrichting rekening kan worden gehouden met de behoeften van mensen met een beperking. Voorall vindt dat ook parken en natuurterreinen met onverharde paden voor iedereen toegankelijk moeten worden gemaakt. Bij de inrichting moet rekening worden gehouden met de volgende punten:

- maak één of meerdere routes geschikt voor rolstoelgebruikers zodat de bezoeker met een beperking een representatief beeld krijgt van het hele natuurgebied
- schenk bij het ontwerpen van paden aandacht aan natuurlijke gidslijnen voor blinden en slechtzienden
- plaats op regelmatige afstand banken voor mensen met weinig energie
- gebruik tekst voor doven en slechthorenden
Soms is de toegang voor honden verboden. Mensen met een blindegeleide hond en rolstoelgebruikers met een hulphond kunnen niet zonder. Maak voor deze honden een uitzondering en maak dit kenbaar.