Afbeelding Scheveningen

De gemeenteraad heeft opdracht gegeven tot het formeren van een werkgroep Noordboulevard. Deze werkgroep dient op detailniveau als klankbord voor de ontwikkeling van het ontwerp Noordboulevard, maar ook als klankbord voor de voortgang van de verschillende projecten die in het kader van het uitvoeringsprogramma De Kust Gezond de komende jaren worden uitgevoerd. Gedurende het ontwerptraject van de Noordboulevard zal de werkgroep gevraagd en ongevraagd adviseren.
Voorall neemt deel aan deze werkgroep, samen met verschillende andere partijen, waaronder de verenigde paviljoenhouders Scheveningen, de algemene Vereniging Natuurbescherming, wijkoverleg Scheveningen en de fietsersbond.

Uitgangspunt is, dat het Voorlopig Ontwerp van de Noordboulevard eind 2016 moet zijn voltooid. De werkgroep is voortvarend aan de slag gegaan en is van mening dat de herinrichting een hoog kwaliteitsniveau dient te krijgen met onder meer aandacht voor toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Voorall heeft binnen de werkgroep aandacht gevraagd voor:

- Het realiseren van genoeg parkeerplaatsen voor mensen met een beperking die ook voldoende toegankelijk zijn;
- Volledige toegankelijkheid van het hele gebied voor mensen met een beperking;
- Bewegwijzeringen voor voetgangers. Deze dienen – daar waar mogelijk - van toepassing te zijn op mensen met een beperking;
- Het aanleggen van een weg door middel van betonplaten naar zee ten behoeve van rolstoelgebruikers;
- Het geschikt maken van de toegang tot het strand via hellingbanen voor rolstoelers.