Foto raadzaal

De in 2016 opgerichte projectgroep Toegankelijke Openbare gebouwen (TOG) van Voorall is voortvarend aan de slag gegaan. Het eerste project waarover de TOG adviseert, is de verbouwing van raadszaal van de Haagse stadhuis.

Op uitnodiging van de gemeente keek de TOG mee naar het ontwerp van de herinrichting van dit pand. Centraal stond hierbij de algemene veiligheid en dus ook die voor mensen met een beperking. De TOG adviseerde bijvoorbeeld een leuning aan te brengen naast de hellingbaan en te werken met duidelijk kleurcontrast bij hoogteverschillen. De adviezen worden uitgevoerd.