participatiewet2015 participatienieuws

De gemeente is door de invoering van de Participatiewet ook verantwoordelijk voor de toeleiding van mensen met een beperking naar de arbeidsmarkt. Voor mensen zonder arbeidscapaciteit verandert er weinig, maar voor mensen die wel arbeidscapaciteit hebben en voor nieuwe instromers gelden nieuwe regels. Aan een aantal aspecten van de Participatiewet wordt op de website van Voorall aandacht besteed: http://voorall.nl/index.php/werk-en-inkomen

Voorall bevordert de toegankelijkheid van de arbeidsmarkt door activiteiten te bezoeken van en gesprekken te voeren met organisaties als Onbeperkt aan de slag en Studeren en werken op maat. Daarnaast informeert Voorall Hagenaars met een beperking over hoe zij zichzelf zichtbaar kunnen maken voor werkgevers.