Het dynamisch reizigersinformatiesysteem (DRIS) maakt het mogelijk om de werkelijke vertrektijden en actuele onregelmatigheden weer te geven en zo reizigers met het openbaar vervoer beter te informeren. Op de vele tramhalten van de HTM wordt dit systeem gebruikt. De informatie is dan te lezen op een scherm dat op een paal boven de halte is aangebracht. Omdat mensen met een visuele beperking dit vaak niet kunnen lezen, zit er een knop op de paal waarmee men de informatie kan laten voorlezen. Maar dan moet deze knop wel gevonden kunnen worden. Tot op heden was dit een knelpunt.
Ondanks vele verzoeken, onder andere van Voorall, heeft de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) de situatie niet willen aanpassen en zijn de knoppen onvindbaar gebleven. Toen dit punt in een testrapport van Voorall over de halten van lijn 11 weer naar voren kwam, is het wederom aangekaart bij de MRDH en heeft Omroep West hier op haar site aandacht aan besteed. Het CDA raadslid Michel Rogier heeft het issue opgepakt en schriftelijk vragen gesteld aan b&w. Hierop is toegezegd dat op alle halten waar de DRIS-palen staan, voorzieningen in de vorm van een geleidelijn worden aangebracht. Een mooi succes voor alle reizigers met een visuele beperking!