tram 9 Voorall onderzocht, in samenwerking met Metrocov, het consumentenplatform voor het Openbaar Vervoer, opnieuw een tramlijn waarop de nieuwe laagvloerse tram is ingezet. Dit keer was lijn 9 aan de beurt en testten we of de tram toegankelijk was voor mensen met een beperking.

De conclusie was dat de laagvloerse tram ervoor zorgt dat mensen met een beperking zonder al te veel problemen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Helaas zijn er toch wel gebreken geconstateerd die bij vorige testen ook naar voren kwamen. Drie hardnekkige problemen hebben we bij de HTM en de opdrachtgever de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) aangekaart met het verzoek hier de nodige aandacht aan te besteden.
De drie punten zijn:
- Op een groot aantal halten zijn de geleidelijnen niet doorgetrokken tot aan een natuurlijke gidslijn, waardoor mensen met een visuele beperking, nadat ze de halte hebben verlaten, niet weten hoe ze verder moeten.
- Nog steeds zijn de Drissen (de elektronische borden waarop de komst van de tram wordt aangegeven) op een groot aantal halten niet vindbaar voor mensen met een visuele beperking waardoor zij de knop niet kunnen vinden waarmee zij kunnen horen wanneer de tram eraan komt.
- Bij een aantal halten is de spleetbreedte en spleethoogte (dit is de ruimte tussen tram en halte) te groot waardoor er acht halten niet toegankelijk zijn.

De rapporten zijn aan de HTM, MRDH en de gemeente toegestuurd met het verzoek om de gebreken te verhelpen zodat lijn 9 nog beter toegankelijk wordt voor de mensen met een beperking.