foto advies

Sinds april 2017 rijdt de Nieuwe Stadstram van het type Avenio op tramlijn 17. De haltes van deze tramlijn zijn aangepast, met als doel dat reizigers met een beperking gebruik kunnen maken van de gelijkvloerse tram.
Voorall heeft de haltes van lijn 17 getoetst op toegankelijkheid. De uitslagen van deze toetsing zijn vastgelegd in een eindrapport dat is verstuurd naar vervoerder HTM, concessieverlener MRDH, de gemeenten Den Haag en Rijswijk. Het uitgangspunt is dat de adviezen worden opgevolgd om de zelfstandigheid van het groeiend aantal reizigers met een beperking te waarborgen.

Om de toegankelijkheid te testen is op alle haltes van lijn 17 het hoogteverschil en de afstand tussen perron en voertuig gemeten en fotografisch vastgelegd. Vervolgens heeft het TestTeam, dat bestond uit een slechtziende, een rolstoelgebruiker en een deskundige vrijwilliger alle haltes getest op bereikbaarheid / toegankelijkheid van de haltes en van de reisinformatie en op de toegankelijkheid van het vervoermiddel.

Uitkomst
Voorall maakt zich zorgen over het feit dat 18 van de 49 halten op lijn 17 ontoegankelijk zijn. In de praktijk blijkt dat dit er toe leidt dat de tram voor veel mensen met een beperking een te grote uitdaging is en daardoor wordt gemeden. Voorall roept de HTM op om aan dit probleem prioriteit te geven en dit probleem zo spoedig mogelijk op te lossen.
Verder komt het bij een aantal halten voor dat de geleidelijn naar de natuurlijke gidslijn ontbreekt, waardoor mensen met een visuele beperking de route van en naar de halte moeilijk kunnen vinden. Hier ligt een taak voor de gemeente Den Haag. Daarnaast kent een aantal halten specifieke aandachtspunten, zoals een te smalle doorgang of geleidelijnen die in kleur niet contrasteren met de rest van de halte.

Lees het hele advies hier.