Afbeelding Onbeperkt070 Dashboard Musea

Voorall heeft de toegankelijkheid onderzocht van 14 belangrijke voorzieningen in Den Haag, waaronder musea, theaters, sportaccommodaties en openbaar vervoer. Het onderzoek richtte zich op een aantal basisvoorzieningen die minimaal goed geregeld moeten zijn, zoals een drempelvrije entree en de aanwezigheid van een invalidentoilet. Voor zover bekend is dit het eerste grootschalige onderzoek naar de toegankelijkheid van stedelijke voorzieningen in Nederland.

Het onderzoek is uitgevoerd als nulmeting, zodat er goed inzicht ontstaat over de toegankelijkheid van voorzieningen in de stad. Uit het onderzoek komt naar voren dat een aantal voorzieningen in Den Haag uitstekend toegankelijk zijn, zoals vrijwel alle Haagse musea en attracties, maar ook de gemeentelijke gebouwen zoals de servicepunten en de stadsdeelkantoren. Maar het onderzoek laat ook zien dat de toegankelijkheid van een groot aantal Haagse voorzieningen beter kan, bijvoorbeeld de toegankelijk van de caf├ęs en restaurants, bioscopen en zwembaden in de stad. Hier zijn nog veel verbeteringen te realiseren. Knelpunten liggen op terreinen als het ontbreken van een drempelvrije entree, geen automatische entreedeur en de afwezigheid van een invalidentoilet. Ook kan de toegankelijkheid van de HTM-bussen beter. Nog steeds zijn deze bussen niet toegankelijk voor mensen met een elektrische rolstoel.

Binnenkort wordt het eerste exemplaar van het onderzoek aangeboden aan wethouder Klein. Nieuwsgierig? Kijk alvast hier!