0 foto mantelzorg

Foto: Valerie Kuypers

Voorall heeft op 9 november 2018 de erkenning ontvangen als mantelzorgvriendelijke organisatie. Directeur Wim Carabain en beleidsmedewerker Ieke de Leeuw ontvingen samen met negen andere Haagse organisaties en bedrijven uit handen van wethouder Kavita Parbhudayal van Zorg, Jeugd en Volksgezondheid een plaquette.  

Wim: ‘De status van mantelzorgvriendelijke organisatie is enorm belangrijk voor Voorall. Voorall zet zich, zoals iedereen wel weet, in voor mensen die vaak afhankelijk zijn van hun omgeving. Mantelzorgers zijn daarbij onmisbaar. Wij zijn ons daar goed van bewust en vinden het dus belangrijk dat ook de beroepskrachten van Voorall zich kunnen inzetten als mantelzorger. Zij moeten zich gesteund voelen door de organisatie.‘

Mantelzorg is de langdurige, vaak intensieve en onbetaalde zorg voor een chronisch zieke partner, een gehandicapt kind of een hulp behoevende ouder, vriend of buur. Ongeveer vier miljoen Nederlanders verlenen mantelzorg. Ongeveer 1 op de 6 werknemers combineert werk met zorg voor een hulpbehoevende of zieke naaste. De combinatie van werk en mantelzorg kan als belastend worden ervaren en een negatieve invloed hebben op de werk-privé balans en op de inzetbaarheid en vitaliteit van medewerkers. Soms leidt het tot ziekteverzuim.

Wim: ‘Afgelopen jaren hebben wij binnen het team van Voorall diverse malen over mantelzorg gesproken. En ook kwam het onderwerp regelmatig aan de orde in functioneringsgesprekken. Diverse medewerkers hebben met een beroep op kortdurend zorgverlof hun mantelzorgverantwoordelijkheid kunnen invullen. Zonder dat zorgverlof zou het voor sommigen bijna onmogelijk zijn geweest werk en privé goed te combineren. Omdat het belangrijk is dat iedereen in de organisatie goed is geïnformeerd over het belang van mantelzorg is het onderwerp ook een keer voor een Raad van Toezicht vergadering geagendeerd.’

Ieke vult aan: ‘Ik ben afgelopen jaren mantelzorger geweest voor mijn ouders en schoonmoeder. Ik merkte dat dit zwaar voor mij werd toen ik vaker mee moest naar het ziekenhuis of naar andere afspraken. Mijn werk kwam in het gedrang en ik had het gevoel achter mezelf aan te rennen. Met de inzet van kortdurend zorgverlofuren heb ik het werk en de mantelzorg kunnen volhouden. Ook merkte ik dat het luisterend oor van mijn collega’s helpend was.’