0 Foto tram

Op lijn 15 tussen Nootdorp Centrum en Station Den Haag CS rijden vanaf 3 april 2017 de nieuwe laagvloerse trams. Deze voertuigen zijn toegankelijk voor mensen met een beperking. Dat betekent dat lijn 15 in principe toegankelijk is voor onze achterban. De toegankelijkheid van een vervoerssysteem hangt echter niet alleen af van de toegankelijkheid van het voertuig, maar van de hele keten: de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de haltes, de spleetbreedte, het vervoermiddel en de informatievoorziening.

Voorall onderzocht samen met het consumentenplatform Metrocov of lijn 15 in de praktijk ook toegankelijk is. Het onderzoek richtte zich op reizigers die gebruik maken van een rolstoel, scootmobiel, rollator of stok, reizigers die niet (goed) kunnen zien en reizigers die niet (goed) kunnen horen.

De uitslagen van de toetsing van lijn 15 zijn vastgelegd in een advies dat is verstuurd aan de verantwoordelijke instanties HTM, MRDH en de gemeente Den Haag. Het uitgangspunt is dat de adviezen worden opgevolgd om de zelfstandigheid van het groeiende aantal reizigers met een beperking te waarborgen.

Uit de test komt een aantal gebreken naar voren die structureel te noemen zijn. Bij de schouwen die afgelopen twee jaar hebben plaatsgevonden op de lijnen waar laagvloerse trams rijden, keren steeds een aantal punten terug.

1. De geleidelijnen worden niet conform de richtlijnen aangelegd. Voorall pleit voor een verbetering van de kennis hierover bij ontwerpers en uitvoerders.
2. Te vaak moeten we constateren dat de DRIS (reisinformatiesysteem) verkeerd staat of niet kan worden gevonden door blinden, omdat de geleidelijn er naar toe ontbreekt. Voorall vindt aanpassing op dit gebied noodzakelijk.
3. Een hardnekkig punt blijft de spleetbreedte en –hoogte problematiek. Er wordt naar onze mening te veel de nadruk gelegd op de doorrijdbaarheid in plaats van de toegankelijkheid. Dat leidt ertoe dat een overgroot deel van de haltes onnodig een te grote spleetbreedte heeft. Daarnaast moeten wij constateren dat het hoogteverschil sinds de komst van de Avenio ook een probleem is geworden. Voorall gaat met de verantwoordelijke partijen om tafel om te komen tot goede en harde afspraken over de normering van de spleetbreedte en –hoogte.

Lees het hele advies hier.