Voorall, voor Hagenaars met een beperking, neemt de komende tijd de toegankelijkheid van locaties in verschillende stadsdelen van Den Haag onder de loep. Speciale TestTeams voeren per stadsdeel drie of vier testen uit. We komen nu naar Haagse Hout en Loosduinen.