Ambtenaren van de gemeente Den Haag gaan de komende weken op bezoek bij Hagenaars met een beperking. Met het project ‘Beeld van Inclusief Beleid’ wil Voorall tijdens roadtrIBs ambtenaren laten zien waar en om wie inclusief beleid draait en zo de aandacht ervoor vergroten.

 

Den Haag telt ruim honderdduizend inwoners met een beperking en/of chronische ziekte voor wie Voorall zich als belangenbehartiger inzet. Om beleidsmakers te inspireren meer oog te hebben voor de participatiepositie van deze groep is Voorall gestart met het project Beeld van Inclusief Beleid.

RoadtrIBs
Tijdens zogenoemde roadtrIBs gaan ambtenaren op pad om kennis te maken met verschillende Hagenaars die zich niet laten beperken door hun beperking(en). Zo gaan de medewerkers van de gemeente op bezoek bij een jongere met een hoge dwarslaesie die stage loopt als webbeheerder, wordt er ‘blind’ gewandeld onder leiding van een gepensioneerde leerkracht en haar geleidehond en bezoeken ze een gezin met een aangepaste woning.

Fototentoonstelling
De ontmoetingen worden door fotografe Eveline van Egdom in beeld gebracht. De foto’s worden op 11 februari in het Atrium van het stadhuis gepresenteerd. Deze fototentoonstelling is van 12 t/m 25 februari 2014 te bezoeken tijdens de reguliere openingstijden van het Atrium.

Beeld van Inclusief Beleid is een project van Voorall en wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Den Haag, dienst OCW.

>Foto: Eveline van Egdom