Voorall bestaat 29 september aanstaande negen jaar en vaart sindsdien een eigen koers zodat mensen met een beperking in Den Haag mee kunnen doen. Zelfstandig en op hun eigen manier.
Acht jaar lang stond Edwin Graafland als directeur/bestuurder aan het roer en positioneerde Voorall zich als dé belangenbehartiger van de ruim 100.000 mensen met een beperking in onze stad. Begrippen als ‘participatie’, ‘toegankelijkheid’ en ‘inclusief beleid’ werden op de kaart gezet. En succesvolle projecten als ‘Haagse stranden voor iedereen’, ‘TestTeams’, ‘Aanpasbaar Bouwen’ en ‘Kennismaking RandstadRail’ zagen het licht. Werken in tijden van bezuinigingen, verschuivingen in het werkveld en nu met nieuwe wetgevingen van het ‘Sociaal Domein’.

tekening afscheid edwin graaflandEdwin neemt de 29e afscheid. Hij kijkt terug op intensieve, creatieve en mooie jaren: ‘Den Haag is een prachtige stad. Ik ontmoette veel mensen die ons doel steunden en die Voorall goed gezind waren. We bereikten met geringe financiële middelen, belangrijke resultaten voor de doelgroep. Samen met mijn professionele, sprankelende team en een leger onvermoeibare vrijwilligers. Dit alles maakte dat ik twee jaar langer bleef dan op basis van mijn geboortejaar had gehoeven’.

Edwin draagt zijn functie vol vertrouwen over aan Wim Carabain, die Voorall de toekomst in zal leiden.
Wim: 'Mijn kennismaking met de beroepskrachten en een aantal vrijwilligers was bijzonder plezierig. Samen met het team, wil ik de komende jaren voortbouwen op alle talrijke successen die Voorall al voor Hagenaars met een beperking heeft bereikt.

Ik ga mij onder meer inzetten om het profiel van Voorall verder te versterken. Ik wil dit doen door nog meer activiteiten voor de achterban te organiseren en de toegevoegde waarde van Voorall voor mensen met een beperking een impuls te geven. Ook is mijn doel natuurlijk dat we een waardevolle en vanzelfsprekende gesprekspartner voor de gemeente blijven, met name waar het gaat om het opstellen en uitvoeren van inclusief beleid.

Komende maanden hoop ik met heel veel Hagenaars kennis te maken die op de één of andere wijze kunnen bijdragen aan het verbeteren van de positie van mensen met een beperking'.