Per 1 oktober neemt Voorall afscheid van directeur Edwin Graafland. Die datum treedt zijn opvolger Wim Carabain aan. Sinds begin september is Carabain al bezig zich in te werken. Hij leert de organisatie en haar medewerkers kennen. Ook verdiept hij zich in de specifieke achtergronden, belangen en uitdagingen van de doelgroep. Wat is Carabains eigen achtergrond? Welke plannen heeft hij voor de belangbehartiging van Hagenaars met een beperking?

Wim Carabain maakte intensief kennis met het sociale domein als wethouder. Voor Gemeente Voorschoten was hij verantwoordelijk voor welzijn, zorg en sociale zaken. Ook was hij coördinerend wethouder voor de Wmo. Hij kwam veelvuldig in contact met kwetsbare inwoners en zorg- en welzijnsorganisaties. Hij merkte hoe belangrijk het is om als gemeente mensen zonder alternatief te ondersteunen.

Enthousiast en gedreven team
Carabain reageert positief als we hem vragen naar zijn eerste indrukken van Voorall. "Het team is enthousiast en gedreven en betekent ontzettend veel voor de achterban." Desondanks signaleert hij een verschraling in de samenleving. "Mensen met beperkingen zijn in zekere zin driedubbel slachtoffer van de overheidsbezuinigingen. Ze zijn er qua besteedbaar inkomen behoorlijk op achteruit gegaan. Een groter deel van hun inkomen gaat door bezuinigingen op aan noodzakelijke zorgkosten. Daarnaast bezuinigt de gemeente op het beheer van de openbare ruimte. Dit betekent dat bijvoorbeeld trottoirs minder goed worden onderhouden. Mensen met een rolstoel kunnen hiervan minder makkelijk gebruik maken. Tenslotte moeten ook organisaties als Voorall de broekriem aanhalen. En dit al enige jaren en voorlopig ook nog.”

Adviseren en signaleren
Carabain ziet desondanks mogelijkheden om met Voorall verbeteringen voor mensen met een beperking te realiseren. Toegankelijkheid en bereikbaarheid van openbaar vervoer en Haagse voorzieningen blijven daarbij belangrijk. Daarnaast wil hij meer nadruk leggen op participatie en werk voor de doelgroep. "Het beleid rond participatie van mensen met een arbeidsbeperking is sterk in beweging. De gemeente speelt een belangrijke rol bij het creëren van beschutte werkplekken. Wij willen als Voorall stimuleren dat de aangekondigde 200 arbeidsplaatsen zo snel mogelijk worden gerealiseerd. Een inclusieve samenleving, daar gaat het om." Speciale aandacht wil Carabain verder besteden aan de gevolgen van de transitie in de Wmo. “We moeten goed in kaart brengen welke negatieve effecten dit heeft voor onze achterban. Signalen hierover gaan we bespreken met de gemeente. Op die manier ziet onze doelgroep dat wij heel concreet iets voor hen betekenen.”