Zoals u wellicht via de media heeft vernomen, weigert ‘HTMbuzz’ mensen die zijn aangewezen op een elektrische rolstoel, te vervoeren. Voorall maakt hiertegen bezwaar.

HTM hanteert hiervoor argumenten die volgens ons niet valide zijn.

In de eerste plaats omschrijft HTM een elektrische rolstoel als een vervoermiddel. Zij beroepen zich op artikel 4.17 van de Algemene Vervoersvoorwaarden Stads-en Streekvervoer 2015 waarin staat dat elektrische aangedreven vervoermiddelen niet in de bus mogen. Een elektrische rolstoel is echter geen vervoermiddel, maar een hulpmiddel. Vele gebruikers van elektrische rolstoelen hebben geen keuze. Een elektrische rolstoel is niet te vergelijken met bijvoorbeeld een scootmobiel die wel kan worden gerekend tot de groep vervoermiddelen. In artikel 4.14 van de Algemene Vervoersvoorwaarden staat dat reizigers een rolstoel mogen meenemen indien hiervoor de mogelijkheid en voldoende capaciteit beschikbaar is en deze aan de eisen van de vervoerder voldoet: maximaal 120 cm lang, 70 cm breed, 109 cm hoog. Bij dat artikel worden elektrische rolstoelen niet uitgesloten. Elektrische rolstoelen zijn ook rolstoelen.

HTM wijst tevens op het feit dat een elektrische rolstoel het gangpad zou blokkeren. Elektrische rolstoelen voldoen echter aan bovenstaande maat (Europese NEN-normering 120 X 70 x109 cm) en blokkeren het gangpad niet, net zoals een handbediende rolstoel het gangpad niet blokkeert.

Daarnaast wijst HTM op het veiligheidsvraagstuk. Bij een noodstop zou een elektrische rolstoel gemakkelijk van zijn plek verschuiven. Ook dit is niet het geval. Een elektrische rolstoel staat met de rug in de rijrichting (dus met de rug naar de chauffeur) en tegen de aangebrachte steunplank. De kracht bij een noodstop komt vrij in de richting van de steunplank, die deze kracht opvangt. Een elektrische rolstoel staat altijd in een geblokkeerde stand geparkeerd en kan bij een noodstop dus niet verplaatsen, tenzij de gebruiker de rolstoel zelf in beweging zet. Dit geldt eveneens voor handbediende rolstoelen.

Tenslotte stelt HTM dat een elektrische rolstoel te zwaar is. Dat is hij niet. De oprijplank van bussen kan een gewicht dragen van maximaal 300 kg. De meeste rolstoelen wegen, inclusief inzittende, niet meer dan 250 kg.

Volledigheidshalve wijzen wij erop dat vervoersbedrijven in andere grote steden, zoals Amsterdam en Rotterdam, maar ook de streekbussen in Den Haag vallen onder dezelfde Algemene Vervoersvoorwaarden en wel mensen met een elektrische rolstoel vervoeren. De HTM is dus een uitzondering.

Verder wijzen wij op de EU richtlijn (2001/85/EG, artikel 7.4.2.2) waarin staat dat vervoerders zich moet inspannen om iedereen met een rolstoel tot 250 kg te vervoeren.

In feite blokkeert HTM de beleidsdoelstelling van de gemeente om een inclusieve stad te willen zijn, waarin iedereen op gelijke wijze wordt behandeld en in staat wordt gesteld zich zelfstandig te verplaatsen.

Kortom, ook elektrische rolstoelen horen in de Haagse bus.

Kijk via deze links naar de items die verschenen op televisie:
SBS Hart van Nederland: http://www.hartvannederland.nl/nederland/zuid-holland/2016/rolstoelers-boos-op-htm/
Omroep West: https://t.co/DxNWFm3waZ