logo voorall 10 jaar

Op 29 september 2016 bestond Voorall 10 jaar. Dit jubileum hebben wij gevierd met onze tientallen vrijwilligers, netwerk- en samenwerkingspartners en vele Hagenaars met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking. Ter gelegenheid van ons jubileum hebben we ook een boekje samengesteld waarin we de hoogtepunten van 10 jaar Voorall hebben samengevat.

We willen hiermee aan de stad laten zien wat we in 10 jaar hebben bereikt om de positie van de ruim 100.000 Hagenaars met een beperking of chronische ziekte te verbeteren en de aandacht blijven vestigen op hun positie.

We zijn trots op de bereikte resultaten. De groep Hagenaars met een beperking die zelfstandig(er) kan leven en (makkelijker) kan meedoen in onze stad groeit. Maar we zijn er nog niet. Onze inbreng en invloed blijft hard nodig om beleidsmakers en -uitvoerders, ondernemers, organisaties en alle Hagenaars bewust te maken dat er ruim 100.000 Hagenaars met een beperking zijn.

Klik hier voor het boekje. Veel leesplezier!